In the Beginning

Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo înapoi în timp să experimenteze povestea creației. Copiii vor învăța lecții importante despre ascultare și iertare și vor descoperi că, deși câteodată facem greșeli - Dumnezeu este plin de dragoste și are un plan minunat pentru viitorul nostru. minunat plan pentru viitorul nostru.

LECȚIA 1 CINSTEȘTE-L PE DUMNEZEU

Adevăr biblic: Îl voi onora pe Dumnezeu ca Creator și voi asculta de Cuvântul Său.

Verset | Sari ca mingea ”Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine și vei avea parte de ele, dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău.” Deuteronomul 28: 2 (NTR)

LECȚIA 2 ÎMPOTRIVEȘTE-TE ISPITEI

Adevăr biblic: Dumnezeu m-a creat să fac fapte bune.

Verset | Sari ca mingea „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele." Efeseni 2:10 (NTR)

LECȚIA 3 DUMNEZEU ARE UN PLAN

Adevăr biblic: Dumnezeu are un plan pentru a mă aduce înapoi la El.

Verset | Sari ca mingea „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” Geneza 3:15 (NTR)

The Test!

Cristi este foarte încântat de cadoul de ziua lui, un nou sistem holografic de jocuri. Este atât de popular, încât nu sunt destule pentru toți copiii care și-l doresc, cum ar fi băiatul din spital. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să îl întâlnească pe Avraam, al cărui credință este încercată. Ei sunt martori la modul în care acest tată iubitor trebuie să aleagă cine este cel mai important: Dumnezeu sau fiul său iubit, Isaac. Copiii învață că cele mai grele alegeri pot aduce cea mai mare bucurie!

LECȚIA 1 O RELAȚIE CU DUMNEZEU

Adevăr biblic: Voi asculta de Dumnezeu și mă voi încrede în promisiunile Lui.

Verset | Sari ca mingea Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.” Geneza 17:1b-2 (VDC)

LECȚIA 2 PUNE-L PE DUMNEZEU PE PRIMUL LOC

Adevăr biblic: Voi asculta de Dumnezeu și atunci când îmi este greu.

Verset | Sari ca mingea ,,Îngerul a zis: ‘Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.’” Geneza 22:12

LECȚIA 3 DUMNEZEU POARTĂ DE GRIJĂ

Adevăr biblic: „Dumnezeu mă iubește și S-a dat pe Sine pentru mine.”

Verset | Sari ca mingea „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16

Jacob and Esau

Memo se defectează când Oana îl udă din greșeală, iar Cristi, mânios, îi spune că nu o va ierta niciodată. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo ca să-i cunoască pe Esau și Iacov, gemenii rivali. Află cum Iacov își păcălește tatăl și îi fură lui Esau dreptul de întâi născut, apoi fuge să-și salveze viața. În final, Esau îl iartă pe Iacov și frații se împacă. Dezbateți povestea lui Iacov și Esau, apoi discutați despre relațiile rupte ale copiilor. Rugați-vă pentru situație și încurajați copilul să ierte acea persoană sau să-i ceară iertare.

LECȚIA 1 MOȘTENIM BINECUVÂNTĂRILE LUI

Adevăr biblic: „Sunt copilul lui Dumnezeu și moștenesc toate binecuvântările Lui.”

Verset | Sari ca mingea Esau a zis tatălui său: „N-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă şi pe mine, tată!’ Şi Esau a ridicat glasul şi a plâns.” Geneza 27:38

LECȚIA 2 PREȚUIEȘTE-ȚI BINECUVÂNTĂRILE

Adevăr biblic: Voi face tot posibilul să păstrez toate binecuvântările Domnului.

Verset | Sari ca mingea „Apoi a zis: ‘Numele tău nu va mai fi Iacov, căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai fost biruitor.’ ci te vei chema Israel” Geneza 32:28

LECȚIA 3 IARTĂ-I PE CEILALȚI

Adevăr biblic: Voi ierta pe ceilalți așa cum Isus m-a iertat pe mine.

Verset | Sari ca mingea „Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” Deuteronomul 5:33a

Let My People Go!

Cristi, Oana și Memo nu se pot decide care dintre aventurile trăite este cea mai palpitantă, până când Cartea Cărților îi duce în Egiptul antic! Acolo îl întâlnesc pe Moise: un prinț fugar, devenit păstor. Descoperă cum Moise este ales de Dumnezeu să îl înfrunte pe faraon și să elibereze israeliţii din robie. Ei sunt martori ai urgiilor, a exodululul din Egipt și a despărțirii Mării Roșii. Copiii învață că atunci când Dumnezeu este cu noi, toate lucrurile sunt posibile.

LECȚIA 1 DUMNEZEU ÎNȚELEGE

Adevăr biblic: Dumnezeu mă vede, mă aude și mă înțelege.

Verset | Sari ca mingea „Domnul a zis: ‘Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.’” Exodul 3:7

LECȚIA 2 DUMNEZEU E TĂRIA MEA

Adevăr biblic: „Dumnezeu va învinge slăbiciunea mea.”

Verset | Sari ca mingea Moise a pledat: „Doamne, nu sunt foarte bun cu cuvintele”. ... Atunci Domnul l-a întrebat pe Moise: „Cine face gura unei persoane? ... Nu sunt eu, DOMNUL? Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.’” Exodul 4:10–12

LECȚIA 3 DUMNEZEU RĂSCUMPĂRĂ

Adevăr biblic: Dumnezeu mă va răscumpăra.

Verset | Sari ca mingea „Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi.” Exodul 6:6b

The Ten Commandments

Cristi ignoră regulile taberei și rămâne blocat împreună cu Oana și Memo într-o peșteră—unde se rătăcesc. Cartea Cărților îi duce în deșertul Sinai, unde îl întâlnesc pe Moise, Aron și pe israeliți. Fii martorul modului minunat în care Dumnezeu dă Cele Zece Porunci, vedeți consecințele dezastruoase când oamenii nu ascultă de legile Lui și descoperă necondiționata milă și dragoste a lui Dumnezeu. Copiii învață că Dumnezeu ne-a dat reguli pentru protecția și fericirea noatră!

LECȚIA 1 ÎL VOI IUBI PE DUMNEZEU.

Adevăr biblic: Îl voi iubi pe Dumnezeu.

Verset | Sari ca mingea „Să iubeşti peDomnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta” Deuteronomul 6:5 (VDC)

LECȚIA 2 IUBEȘTE-I PE CEILALȚI

Adevăr biblic: Iubește-i pe ceilalți

Verset | Sari ca mingea „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Leviticul 19:18b (VDC)

LECȚIA 3 ASCULTĂ DE PORUNCILE LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Voi asculta de poruncile lui Dumnezeu chiar și când lumea spune că nu trebuie.

Verset | Sari ca mingea Să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, să vă alipiţi de El şi să-I slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.” Iosua 22:5b (VDC)

A Giant Adventure

Când Cristi cântă la chitară pentru o audiție la proba pentru formația școlii, se panichează— până când întâlnește un băiat curajos care acceptă o provocare uriașă! Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să-l întâlnească pe David în dealurile din Betleemul antic. Fii martor cum Goliat- un războinic de temut care Îl batjocorește pe Dumnezeu-nu se compară cu credința unui păstoraș. Copiii învață că puteți învinge orice teamă încredându-vă în Domnul! * Asigurați-vă că previzualizați videoclipul poveștii biblice pentru acest curs, deoarece unele imagini pot fi prea intense pentru copiii mici. Povestirea biblică pe scurt e mai puțin dură. De asemenea, previzualizați Video cu Contextul biblic și Indicatoarele.*.

LECȚIA 1 DUMNEZEU POATE TOTUL

Adevăr biblic: Dumnezeu mă va ajuta când mă voi confrunta cu probleme uriașe.

Verset | Sari ca mingea „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te! Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” Iosua 1:9b (VDC)

LECȚIA 2 BAZEAZĂ-TE PE DUMNEZEU

Adevăr biblic: Pot părea mic, dar în ochii lui Dumnezeu pot face lucruri mari.

Verset | Sari ca mingea „Omul se uită la înfățișare, pe când Domnul Se uită la inimă." 1 Samuel 16:7b (NTR)

LECȚIA 3 DUMNEZEU E DE PARTEA MEA

Adevăr biblic: Isus mă va călăuzi și mă va proteja.

Verset | Sari ca mingea „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine." Ioan 10:27 (VDC)

Roar!

Când un bătăuș preia parcul pentru skateboard, Cristi crede că nu poate face o schimbare până când întâlnește un om care își riscă viața să facă ceea ce trebuie! Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo în Babilon să îl întâlnească pe Daniel—unde rivali geloși complotează să-i ia viața. Fii martorul curajului adevărat în acțiune, și descoperă modul în care credința în Dumnezeu ne dă puterea de a face ceea ce este drept. Copiii învață că nici măcar o groapă de lei nu e prea periculoasă pentru protecția lui Dumnezeu!

LECȚIA 1 DUMNEZEU RĂSPUNDE LA RUGĂCIUNI

Adevăr biblic: Dumnezeu răspunde rugăciunilor mele.

Verset | Sari ca mingea „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” Ieremia 33:3 (VDC)

LECȚIA 2 FII CURAJOS

Adevăr biblic: Dumnezeu mă ajută să susțin ce e corect.

Verset | Sari ca mingea „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului. încrede-te în El, şi El va lucra.” Psalmul 37:5 (VDC)

LECȚIA 3 DUMNEZEU MĂ SALVEAZĂ

Adevăr biblic: „Dumnezeu mă salvează din necaz.”

Verset | Sari ca mingea „El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!” Daniel 6:27 (VDC)

The First Christmas

Cel mai măreț cadou din toate timpurile! Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo în străvechiul Betleem. Fii martor cum Maria și Iosif caută disperați după un loc de găzduire înainte ca pruncul să se nască. Descoperă un complot rău care pune familia lui Isus în pericol. Experimentează minunea cum îngerii și păstorii se închină Regelui nou-născut culcat într-o iesle. Copiii învață că adevăratul sens al Crăciunului este mult mai mare decât petrecerile și cadourile!

LECȚIA 1 DUMNEZEU ÎȘI ÎMPLINEȘTE PROMISIUNILE

Adevăr biblic: Dumnezeu Își împlinește promisiunile și L-a trimis pe Fiul Său.

Verset | Sari ca mingea „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” Micah 5:2 (NKJV)

LECȚIA 2 DUMNEZEU L-A TRIMIS PE FIUL SĂU

Adevăr biblic: Vreau ca Isus să fie Domnul vieții mele.

Verset | Sari ca mingea „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ‘Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.’” Isaia 9:6 (VDC)

LECȚIA 3 ÎMPĂRTĂȘEȘTE DARUL LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Voi spune altora despre Isus, darul lui Dumnezeu.

Verset | Sari ca mingea „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Ioan 1:12 (VDC)

Miracles of Jesus

Cristi a fost impresionat de trucurile și iluziile unui magician dar a învățat că adevăratele miracole vin doar de la Dumnezeu. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo în Israelul antic. Fii martor cum Isus vindecă un om paralizat, liniștește furtuna și cum eliberează un om de duhuri necurate. Descoperă cum chiar și cel mai mare dușman nu se compară cu puterea lui Dumnezeu! Copiii învață că adevăratele minuni vin numai de la Dumnezeu. * Asigurați-vă că previzualizați videoclipul poveștii biblice pentru acest curs, deoarece unele imagini pot fi prea intense pentru copiii mici. Povestirea biblică pe scurt e mai puțin dură. De asemenea, previzualizați Contextul biblic și Indicatoarele.

LECȚIA 1 DUMNEZEU ESTE ATOTPUTERNIC.

Adevăr biblic: „Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile!”

Verset | Sari ca mingea „Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” Fapte 10: 38 (NKJV)

LECȚIA 2 DUMNEZEU ESTE ÎNTOTDEAUNA CU MINE

Adevăr biblic: „Pot merge la Isus cu toate nevoile mele.”

Verset | Sari ca mingea „Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” Ioan 20:31 (VDC)

LECȚIA 3 ADEVĂRATELE MINUNI SUNT DE LA DUMNEZEU

Adevăr biblic: Isus este Vindecătorul meu.

Verset | Sari ca mingea „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” Evrei 13:8 (VDC)

The Last Supper

Când Cristi este invitat să participe la concursul celor mai bune trupe din lume, el vrea să fie tratat ca un rege - până când întâlnește un adevărat Rege care este servitorul tuturor. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo în Ierusalimul antic. Acolo, Isus intră în oraș pe un măgar și curăță Templul de oameni lacomi. Fii martor cum Se pregătește pentru o masă finală cu ucenicii Săi. Copiii învață că adevărata măreție vine din a-i sluji pe alții!

LECȚIA 1 ISUS, LIDERUL NOSTRU SLUJITOR

Adevăr biblic: Isus S-a smerit și S-a făcut slujitor.

Verset | Sari ca mingea „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. Filipeni 2:6–7a

LECȚIA 2 LECȚIA 2: RESPECTĂ-I PE CEILALȚI

Adevăr biblic: Voi fi smerit și respectuos cu ceilalți.

Verset | Sari ca mingea „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.” Filipeni 2:3

LECȚIA 3 IISUS MA IUBESTE

Adevăr biblic: Îl voi urma pe Isus slujindu-i pe alții cum a făcut El.

Verset | Sari ca mingea „Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi ‘ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu.” Efeseni 5:2 (VDC)

He is Risen!

Cristi refuză sfidător să asculte de mama sa — până când întâlnește un Fiu care este dispus să asculte de Tatăl său, chiar dacă aceasta însemna să moară! Cartea Cărților îi duce pe Oana, Memo, Cristi și mama lui în Ierusalimul antic, unde se întâlnesc cu Maria și cu Fiul ei, Isus. Ei sunt martori la rugăciunea Lui din grădină, la judecata dinaintea lui Pilat din Pont, moartea pe cruce și în cele din urmă, la glorioasa Lui înviere. Copiii învață ce înseamnă cu adevărat iubirea și sacrificiul. Notă: Notă: Pentru a fi exacte din punct de vedere biblic, videourile din acest curs descriu suferința și moartea lui Isus pe cruce. Vizionați acest video înainte și asigurați-vă că nu este prea dur pentru unii copii. Această povestire biblică este importantă pentru a înțelege bine răstignirea lui Isus, de aceea am încercat să o prezentăm cât se poate de corect și atent posibil. Notă: Povestirea biblică pe scurt, Video 4, nu este prea intens pentru copii mici.

LECȚIA 1 ISUS ÎMI IARTĂ PĂCATELE

Adevăr biblic: Isus mă iubește atât de mult, încât S-a jertfit și mi-a iertat păcatele.

Verset | Sari ca mingea „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16

LECȚIA 2 PLANUL UIMITOR AL LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Isus a împlinit planul lui Dumnezeu de mântuire murind pe cruce.

Verset | Sari ca mingea mi-au străpuns mâinile şi picioarele.” Psalmul 22:16b

LECȚIA 3 SĂRBĂTOREȘTE ÎNVIEREA

Adevăr biblic: Voi sărbători învierea lui Isus și voi spune Vestea Bună altora.

Verset | Sari ca mingea „Doresc să‑L cunosc pe El și puterea învierii Lui.” Filipeni 3:10a (NTR)

The Road to Damascus

Atunci când un adolescent delincvent intră în casă, Cristi nu crede deloc că hoțul se poate schimba. Cartea Cărților îi duce pe Cristi, Oana și Memo să îl cunoască pe Saul din Tars, care este în drum spre a-i persecuta pe creștinii din Damasc. Copiii sunt martori ai convertirii miraculoase, vindecării și botezului lui Saul, înainte ca acesta să fie nevoit să scape el însuși de persecuție. Descoperiți cum un om care a vrut să-i omoare pe credincioși a devenit apostolul Pavel – unul dintre cei mai mari misionari din toate timpurile. Copiii învață că orice om se poate schimba cu ajutorul lui Dumnezeu.

LECȚIA 1 DUMNEZEU MĂ IUBEȘTE

Adevăr biblic: Indiferent de ceea ce am făcut, Dumnezeu mă poate mântui.

Verset | Sari ca mingea „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: ‘Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi’, dintre care cel dintâi sunt eu.” 1 Timotei 1:15 (VDC)

LECȚIA 2 CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU M-A SCHIMBAT

Adevăr biblic: „Cu cât citesc mai mult Biblia, cu atât mai mult pot deveni ca Isus.”

Verset | Sari ca mingea Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.” Romani 12:2 (NTR)

LECȚIA 3 DUMNEZEU MI SE VA DESCOPERI

Adevăr biblic: Eu sunt un copil al lui Dumnezeu, iar El Se va descoperi pe Sine Însuși pentru mine.

Verset | Sari ca mingea „Cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Ioan 14:21b (VDC)

Revelation: The Final Battle

Printr-un accident, Cristi dă foc la casă și crede că nu mai poate fi iertat. Cartea Cărților îi duce pe Oana și Memo înainte în timp pentru a vedea povestea de la sfârșitul lumii. Fii martor al bătăliei finale dintre forțele malefice ale Satanei și armata de îngeri a lui Dumnezeu. Copiii învață că puterea iertării și mântuirii lui Dumnezeu va învinge în cele din urmă forțele întunericului. * Asigurați-vă că previzualizați videoclipul poveștii biblice pentru acest curs, deoarece unele imagini pot fi prea intense pentru copiii mici. Povestirea biblică pe scurt e mai puțin dură. De asemenea, previzualizați Contextul biblic și Indicatoarele.

LECȚIA 1 ISUS VA REVENI

Adevăr biblic: Voi trăi știind că Isus va reveni.

Verset | Sari ca mingea „Și au zis: ‘Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.’” Faptele Apostolilor 1:11 (VDC)

LECȚIA 2 SĂ ARĂTĂM DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

Adevăr biblic: Îi voi ajuta pe ceilalți și le voi arăta dragostea lui Dumnezeu.

Verset | Sari ca mingea El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Apocalipsa 21:4 (VDC)

LECȚIA 3 PREGĂTEȘTE-I PE CEI DIN JUR

Adevăr biblic: „Îi voi pregăti pe cei din jur pentru venirea Domnului.”

Verset | Sari ca mingea „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” Apocalipsa 22:12 (VDC)