ده فرمان

God gives His people rules for their own protection and happiness.

خسته از پیروی از مقررات پارک، کریس، جوی و گیزمو را به غاری خطرناک هدایت می‌کند، جایی که آنها گم شدند! سوپربوک آنها را به صحرای سینا می‌برد تا با موسی، هارون و قوم اسرائیل ملاقات کنند. در حالی که خدا ده فرمان را عطا می‌کند، شاهد عجایبی خواهید بود. خواهید دید که وقتی قوم از شریعت خدا نافرمانی می‌کنند چه نتایج فاجعه آمیزی نصیبشان می‌شود و نیز اینکه چگونه قوم محبت و رحمت خدا پایدار خدا را کشف می‌کنند. بچه‌ها یاد می‌گیرند که خداوند به قوم خویش قوانین را عطاکرد که برای محافظت و شادی و خرسندی خودشان است!