109معجزات عیسی

معجزات واقعی تنها از جانب خدا امکان پذیره.

تا پیش از آنکه کریس معجزه‌گر حقیقی را ملاقات کرد، معتقد بود که شعبده‌باز خیابانی دارای قدرتی ماوراء الطبیعه است! سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به اسرائیل قدیم و باستانی می‌برد. شاهد باشید که چگونه عیسی فردی فلج را شفا می‌دهد، طوفان را آرام می‌کند و مردی را از ارواح شریر آزاد می‌کند. کشف کنید که حتی بزرگترین دشمن نیز یاراری مقاومت در برابر قدرت خدا را ندارد! بچه‌ها می‌آموزند که معجزات حقیقی تنها از سوی خدا می‌آیند.* اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.