111او برخاسته است!

معنای محبت و فداکاری واقعی را بیاموزید

کریس به هیچ عنوان حاضر به اطاعت از مادرش نیست - تا زمانی که او با پسری ملاقات می‌کند که مشتاق اطاعت از پدرش است، حتی اگر به قیمت مرگش باشد! سوپربوک، کریس، جوی و گیزمو را به همراه مادر کریس یعنی فیبی به اورشلیم می‌برد جایی که آنها با مریم و پسرش عیسی ملاقات می‌کنند. شاهد اطاعت و رنجی که عیسی را به سوی صلیب هدایت کرد و قدرت عظیم خدای پدر که او را از مردگان قیام داد باشید. بچه‌ها معنی عشق و فداکاری واقعی را یاد می‌گیرند.Note: To be biblically accurate, the videos in this course depict Jesus' suffering and death on the cross. *لطفاً پیش از نمایش این سرود، خودتان آن را مرور کنید تا اطمینان حاصل کنید که تصاویر آن برای بچه‌های کوچک‌تر مناسب باشد. ما تلاش کرده‌ایم که داستان را با روش دقیق و حساسی ارائه دهیم. توجه داشته باشید که خلاصه ماجرای کتاب‌مقدس (ویديوی ۴) زبان ساده‌تری دارد. یادداشت‌های ویدئوی اضافی زیر را مشاهده کنید.