202یوسف و خواب فرعون

همیشه حتی در زمانی که به نظر اوضاع خارج از کنترل است، خدا نقشه‌هایش را برای خیریت ما به انجام می‌رساند.

کریس نقشهٔ‌ بی‌نقصی دارد تا صندلی‌های بسیار خوبی در مسابقهٔ بزرگ بگیرد. تنها نقص نقشه‌اش، روش مقابله با اوضاع نابسامان پیش‌بینی نشده بود! سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به ملاقات یوسف می‌برد. شاهد بالا و پایین‌های زندگی او باشید- از وقتی که پسر محبوب یعقوب بود تا دزدیده شدن و برده شدنش، و از فراموش شدن در زندان تا نخست‌وزیری مقتدر در مصر. بچه‌ها می‌آموزند که همیشه حتی وقتی اوضاع به نظر خارج از کنترل می‌رسند، خدا نقشه‌هایش را برای خیریت ما به انجام می‌رساند.