208ایّوب

با توکّل به خدا بر سختی و تردید غلبه کنید.

این بدترین هفتهٔ زندگی کریس است- بعد از آن پدربزرگش از دنیا می‌رود، و او را خشمگین و سردرگم برجا می‌گذارد. سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به ملاقات مردی به نام ایوب می‌برد. شیطان از خدا اجازه می‌گیرد تا ایوب را با گرفتن دارایی، خانواده و سلامتیش امتحان کند. شاهد باشید که چطور ایوب با پایداری به خدا توکل می‌کند- و در آخر به خاطر استقامتش پاداش می‌گیرد. بچه‌ها می‌آموزند که می‌توانند با توکل به خدا بر هر مشکل و تردیدی پیروز شوند. * اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.