Help with Search courses

Jonah copy 1

אלוהים רוצה להראות רחמים כלפי כל אדם.

נוי כועסת שהמנהלת תפגין רחמים כלפי הילדה הרשעית של בית הספר שגנבה אופניים. סופרבוק לוקח את נוי, כפיר וגיזמו לפגוש את יונה שברח מאלוהים אחרי שאלוהים אמר לו להביא מסר של רחמים כלפי אנשי נינווה. לחוות סערה נוראה, לפגוש דגים ענקיים, ולראות מה קורה כאשר יונה סוף סוף מטיף בנינווה.הילדים לומדים שאלוהים רוצה להפגין רחמים כלפי כל אדם!