Help with Search courses

יוסף וחלומו של פרעה

אלוהים הוא תמיד עובד על תוכניותיו לטוב שלנו, גם כאשר הדברים נראים מתוך שליטה.

כריס יש את התוכנית המושלמת להגיע מושבים גדולים במשחק הגדול.הדבר היחיד שהוא לא תכנן היה מה לעשות כאשר הכל משתבש!Superbook לוקח כריס, שמחה ו Gizmo לפגוש את יוסף.לראות את העליות והמורדות של חייו - מהבן האהוב על יעקב לעבד חטוף, ומאסיר שנשכח לשליט רב עוצמה במצרים.הילדים לומדים כי אלוהים הוא תמיד עובד על תוכניותיו לטוב שלנו, גם כאשר הדברים נראים מתוך שליטה!