Available courses

Zbulesa: Beteja e fundit!

Krisi djeg aksidentalisht shtëpinë e tij dhe mendon se nuk mund të falet kurrë. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon përpara në kohë për të parë historinë në fund të botës. Bëhuni dëshmitarë të betejës së fundit midis forcave të liga të Satanit dhe të engjëjve të ushtrisë së Perëndisë. Fëmijët mësojnë se fuqia e faljes dhe shpëtimit të Perëndië në fund do t'i mposhtë forcat e errësirës. *Sigurohuni që ta shihni paraprakisht videon me historinë nga Bibla për këtë mësim, duke qenë se disa imazhe mund të jenë të rënda për fëmijët e vegjël. Versioni i përmbledhur është më pak i rëndë. Gjithashtu shihni paraprakisht Historinë në Bibël dhe Videot me Tabelat Treguese.

MËSIMI 1: JEZUSI DO TË RIKTHEHET

SuperEvërteta: Do ta jetoj jetën time duke ditur se Jezusi do të kthehet sërish.

SuperVargu: “Ata thanë: «Burra galileas, çfarë qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që u mor nga mesi juaj në qiell, do të kthehet në të njëjtën mënyrë, me të cilën e keni parë atë të shkojë në qiell».” Veprat e Apostujve 1:11

MËSIMI 2: TREGO DASHURINË E PERËNDISË

SuperEvërteta: Unë do t’i ndihmoj të tjerët dhe do t’i tregoj atyre dashurinë e Perëndisë.

SuperVargu: “Dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre; dhe vdekja nuk do të jetë më; as brengë, as britmë, as dhimbje nuk do të ketë më, sepse gjërat e mëparshme shkuan.” Zbulesa 21:4

MËSIMI 3: PËRGATISNI TË TJERËT

SuperEvërteta: Unë do të përgatis të tjerët për ardhjen e Zotit.

SuperVargu: “Dhe ja, unë vij shpejt, dhe shpërblimi im me mua, për t’i dhënë gjithsecilit, sikundër do të jetë vepra e tij.” Zbulesa 22:12

Rruga për Damask

Anyone can change with God’s help.

Kur Krisi, Xhoi dhe Gizmo përplasen me një hajdut adoleshent, ata pyesin veten nëse ai mund të ndryshojë ndonjëherë. SuperLibri dërgon Krisin, Xhoin dhe Gizmon të takojnë Saulin nga Tarsusi, i cili ishte duke udhëtuar për në Damask që të persekutonte të krishterët. Bëhuni dëshmitarë të takimit të tij verbues, të transformimit të tij të plotë dhe të arratisjes së tij. Mësoni se si dikush që donte të vriste besimtarët u bë apostulli Pal, një nga misionarët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Fëmijët mësojnë se të gjithë mund të ndryshojnë me ndihmën e Zotit.

Ai është ngritur!

Krisi refuzon hapur që t'i bindet nënës së tij, derisa takon një Bir që është i gatshëm t'i bindet Atit të Vet, deri në vdekje. Superlibri i dërgon Krisin, Xhoin dhe Gizmon, së bashku me nënën e Krisit, Fibin, në Jeruzalem, ku ata takojnë Marinë dhe djalin e saj, Jezusin. Bëhuni dëshmitarë të bindjes dhe të vuajtjes që e drejtoi Jezusin te kryqi, dhe të fuqisë së madhe të Perëndisë Atë që e ringjalli Atë prej së vdekurish. Fëmijët mësojnë se cila është domethënia e vërtetë e dashurisë dhe sakrificës. Note: To be biblically accurate, the videos in this course depict Jesus' suffering and death on the cross. Sigurohuni ta shikoni më parë këtë video, pasi skena mund të jetë shumë e fortë për disa fëmijë. Ne jemi përpjekur ta trajtojmë atë në mënyrën më të saktë dhe të ndjeshme të mundshme. Vini re se Historia e Përmbledhur e Biblës, Video 4, nuk është e rëndë.

MËSIMI 1: JEZUSI FAL MËKATET E MIA

SuperEvërteta: Jezusi më deshi aq shumë sa sakrifikoi jetën e Tij dhe më fali mëkatet.

SuperVargu: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetën e përjteshme.” Gjoni 3:16 (ABS)

MËSIMI 2: PLANI I MREKULLUESHËM I PERËNDISË

SuperEvërteta: Jezusi e përmbushi planin e Perëndisë për shpëtim duke vdekur në kryq.

SuperVargu: “Më kanë shpuar duart dhe këmbët.” Psalmi 22:16b (ABS)

MËSIMI 3: FESTONI RINGJALLJEN

SuperEvërteta: Unë do të festoj ringjalljen e Jezusit dhe do të ndaj Lajmin e Mirë me të tjerët.

SuperVargu: “Që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij.” Filipianëve 3:10a (ABS)

Darka e fundit

Kur Krisin e ftojnë të jetë në konkursin e Grupit Muzikor më të Mirë në Botë, ai dëshiron që ta trajtojnë si mbret, derisa takon Mbretin e vërtetë që është Shërbëtori i të gjithëve. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon në Jeruzalemin antik. Atje, Jezusi futet në qytet i ulur mbi një gomar dhe e pastron tempullin nga njerëzit lakmitarë. Dëshmoni se si Ai përgatitet për vaktin e fundi me dishepujt e Tij. Fëmijët mësojnë që madhështia e vërtetë vjen kur i shërbejmë të tjerëve.

MËSIMI 1: JEZUSI, DREJTUESI YNË SHËRBËTOR

SuperEvërteta: Jezusi e përuli veten e Tij dhe u bë shërbëtor.

SuperVargu: “Edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë. por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit.” Filipianëve 2:6–7a (ABS)

MËSIMI 2: JEZUSI MË THËRRET

SuperEvërteta: Unë do të jem i përulur dhe i respektueshëm me të tjerët.

SuperVargu: “Mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdi të kotë, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten.” Filipianëve 2:3 (ABS)

MËSIMI 3: JEZUSI MË DO

SuperEvërteta: Unë do ta ndjek Jezusin duke iu shërbyer të tjerëve njësoj si Ai.

SuperVargu: “Ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne, si blatë dhe flijim Perëndisë, si një parfum erëmirë.” Efesianëve 5:2 (ABS)

Mrekullitë e Jezusit

Krisi beson se një magjistar i panjohur në rrugë ka fuqi të mbinatyrshme, derisa takon një mrekullibërës të vërtetë. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon në Izraelin e hershëm. Dëshmoni se si Jezusi shëron një të paralizuar, qetëson një stuhi dhe bën të lirë nga frmërat e liga një njeri. Zbuloni se si edhe armiku më i madh nuk matet dot me fuqinë e Perëndisë! Fëmijët mësojnë se mrekullia e vërtetë vjen vetëm nga Perëndia. *Sigurohuni që ta shihni paraprakisht videon me historinë nga Bibla për këtë mësim, duke qenë se disa imazhe mund të jenë shumë të rënda për fëmijët e vegjël. Versioni i përmbledhur është më pak i rëndë. Gjithashtu shihni paraprakisht Sfondin Biblik dhe Videon me Tabelat Drejtuese.

MËSIMI 1: PERËNDIA ËSHTË I PLOTFUQISHËM

SuperEvërteta: Me Perëndinë gjithçka është e mundur.

SuperVargu: “Perëndia vajosi me Frymën e Shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata, që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të.” Veprat 10:38 (ABS)

MËSIMI 2: PERËNDIA ËSHTË GJITHMONË ME MUA

SuperEvërteta: Unë mund të shkoj tek Jezusi për të gjitha nevojat e mia.

SuperVargu: Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë dhe që, duke besuar, të keni jetë në emër të tij. Gjoni 20:31 (ABS)

MËSIMI 3: MREKULLITË E VËRTETA JANË NGA PERËNDIA

SuperEvërteta: Jezusi është shëruesi im.

SuperVargu: “Jezusi është i njëjtë dje dhe sot dhe në përjetësi.” Hebrenjve 13:8 (ABS)

Krishtlindja e parë

Dhurata më e madhe e Krishtlindjes në të gjitha kohërat! Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon në kodrat e Bethlehemit të vjetër. Bëhuni dëshmitarë të kërkimit të vështirë të Marisë dhe Jozefit për strehim para se foshnja i tyre të lindet. Zbuloni një plan të ligë që e vendos familjen e Jezusit në rrezik. Përjetoni mrekullinë ndërsa engjëjt dhe barinjtë adhurojnë Mbretin e porsalindur të shtrirë në grazhd. Fëmijët mësojnë se kuptimi i vërtetë i Krishtlindjes është më i madh se festat dhe dhuratat.

Mësimi 1: Perëndia i mban premtimet

SuperEvërteta: Perëndia i mban premtimet dhe na dërgoi Birin e Tij.

SuperVargu: “Por ti, o Bethlehem Efratah, megjithëse je i vogël midis mijëra vetë Judës, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë nga kohërat e lashta, nga ditët e përjetësisë.” Mikea 5:2 (NKJV)

Mësimi 2: Perëndia dërgoi Birin e Tij

SuperEvërteta: Unë dua që Jezusi të jetë Zot i jetës time.

SuperVargu: “Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.” Isaia 9:6 (NKJV)

Mësimi 3: Ndajeni dhuratën e Perëndisë

SuperEvërteta: Unë do t’ju tregoj të tjerëve për Jezusin, dhuratën e Perëndisë.

SuperVargu: “Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij.” Gjoni 1:12 (NLT)

Vrumbullima e Luanit!

Kur një djalë ngacmues merr kontrollin e parkut të skejtbordit, Krisi mendon se nuk mund të bëjë ndonjë ndryshim, derisa takon një njeri që rrezikon jetën e tij për të bërë gjënë e duhur. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon që të takojnë Danielin në Babiloni, ku rivalë xhelozë komplotojnë t'i japin fund jetës së tij. Dëshmoni guxim të vërtetë në veprim, dhe mësoni se si besnikëria e Perëndisë na jep fuqinë për të bërë gjënë e duhur. Fëmijët mësojnë që as gropa e luanëve nuk krahasohet me mbrojtjen e Perëndisë!

MËSIMI 1: PERËNDIA I PËRGJIGJET LUTJEVE

SuperEvërteta: Perëndia i përgjigjet lutjeve.

SuperVargu: “M’u drejto dhe unë do të të përgjigjem dhe do të të njoftoj gjëra të mëdha dhe të padepërtueshme që ti nuk i di.” Jeremia 33:3

MËSIMI 2: JINI GUXIMTARË

SuperEvërteta: Perëndia do të më ndihmojë të qëndroj për atë që është e drejtë.

SuperVargu: “Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar.” Psalmi 37:5

MËSIMI 3: PERËNDIA MË SHPËTON

SuperEvërteta: Perëndia më shpëton nga telashet.

SuperVargu: “Ai çliron, shpëton dhe kryen shenja dhe mrekulli në qiell dhe në tokë; Ai çliron, shpëton dhe kryen shenja dhe mrekulli në qiell dhe në tokë.” Danieli 6:27

Një aventurë me gjigant

Kur Krisi i bie kitarës për një audicion me grupin muzikor shkollor, atë e zë paniku, derisa takon një djalë të guximshëm që pranon sfidën me një gjigant. Superlibri i dërgon Krisin, Xhoin dhe Gizmon të takojnë Davidin në kodrat e Bethlehemit të vjetër. Dëshmoni se si Goliathi, një luftëtar fitimtar i cili tallet me Perëndinë, nuk krahasohet me besimin e një bariu të ri. Fëmijët mësojnë që ju mund të mposhtni çdo frikë duke besuar te Zoti. *Sigurohuni që ta shihni paraprakisht videon me historinë nga Bibla për këtë mësim, duke qenë se disa imazhe mund të jenë të rënda për fëmijët e vegjël. Versioni i përmbledhur është më pak i rëndë. Gjithashtu shihni paraprakisht Kontekstin në Bibël dhe Videon me Tabelat Treguese.*.

Mësimi 1: Perëndia mund të kujdeset për gjithçka

SuperEvërteta: Perëndia do të më ndihmojë kur të përballem me probleme të mëdha.

SuperVargu: “Ji i fortë dhe trim; Mos ki frikë dhe mos u thyej. For the Lord your God is with you wherever you go.” Jozueu 1:9b (NLT)

Mësimi 2: Mbështetuni te Perëndia

SuperEvërteta: Unë mund të dukem i vogël, por në sytë e Perëndisë,unë mund të bëj gjëra të mëdha.

SuperVargu: “Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën.” 1 Samuelit 16:7b (NLT)

Mësimi 3: Perëndia është me mua

SuperEvërteta: Jezusi do të më drejtojë dhe mbrojë.

SuperVargu: “Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, dhe unë i njoh dhe më ndjekin.” Gjoni 10:27 (NLT)

Dhjetë Urdhërimet

Perëndia i jep rregulla njerëzve të Tij për mbrojtjen dhe lumturinë e tyre.

I lodhur duke ndjekur rregullat e parkut, Krisi drejton Xhoin dhe Gizmon në një shpellë të rrezikshme ku ata humbasin. Superlibri i transporton ata në shkretëtirën e Sinait, ku ata takojnë Moisiun, Aaronin dhe izraelitët. Dëshmoni mrekullinë ndërsa Perëndia jep Dhjetë Urdhërimet, shihni pasojat shkatërruese ku njerëzit nuk i binden ligjeve të Tij dhe zbuloni mëshirën dhe dashurinë e Tij të patundur. Fëmijët mësojnë se Perëndia u jep rregulla popullit të Tij për mbrojtjen dhe lumturinë e tyre.

MËSIMI 1: DUAJE PERËNDINË

SuperEvërteta: Do ta dua Perëndinë.

SuperVerse: "Ti do ta duash, pra, Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde." Ligji i Përtërirë 6:5

MESIMI 2: DUAJI TË TJERËT

SuperEvërteta: Unë do t’i dua të tjerët.

SuperVargu: "Duaje të afërmin tënd porsi vetveten.” Levitiku 19:18b

MËSIMI 3: BINDJU RREGULLAVE TË PERËNDISË

SuperEvërteta: Unë do t’i bindem rregullave të Perëndisë edhe kur bota thotë që nuk kam pse ta bëj.

SuperVargu: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd, ec në të gjitha rrugët e tij, zbato të gjitha urdhërimet e tij, qëndro sa më afër tij, shërbeji me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt.” Jozueu 22:5b

Lëre Popullin Tim të Shkojë!

Kur Perëndia është me ne, të gjitha gjërat janë të mundshme.

Krisi, Xhoi dhe Gizmo nuk vendosin dot se cila është aventura më emocionuese e të gjitha kohërave, derisa Superlibri i çon ata në Egjiptin e vjetër. Ata takojnë Moisiun, një princ që ia mbath për t'u bërë bari. Zbuloni se si Perëndia e thërret atë të sfidojë faraonin dhe të çlirojë izraelitët nga skllavëria. Bëhuni dëshmitarë të mrekullive, plagëve dhe ndarjes së Detit të Kuq. Fëmijët mësojnë se kur Perëndia është me ne, të gjitha gjërat janë të mundura.

MËSIMI 1: PERËNDIA NA KUPTON

SuperEvërteta: Perëndia më sheh, më dëgjon dhe më kupton.

SuperVargu: “Pastaj Zoti tha: 'Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim, që ndodhet në Egjipt, dhe e kam dëgjuar britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij.” Eksodi 3:7 (ABS)

MËSIMI 2: PERËNDIA ËSHTË FORCA IME

SuperEvërteta: Perëndia do të mposhtë dobësinë time.

SuperVargu: Atëherë Moisiu i tha Zotit: «Mjerisht, o Zot, unë nuk jam njeri i gojës ...» Zoti i tha: «Kush e ka bërë gojën e njeriut…? … A nuk jam unë vallë, Zoti? ... Dhe tani shko, unë do të jem me gojën tënde dhe do të të mësoj atë që duhet të thuash.»” Eksodi 4:10-12 (ABS)

MËSIMI 3: PERËNDIA SHPENGON

SuperEvërteta: Perëndia do të më shpengojë.

SuperVargu: “Unë jam Zoti; do t’ju heq nga punët e rënda që ju kanë imponuar Egjiptasit, do t’ju çliroj nga skllavërimi i tyre dhe do t’ju çliroj me krah të shtrirë.” Eksodi 6:6b (ABS)

Jakobi dhe Esau

Krisi thotë se nuk do ta falë kurrë Xhoin kur aksidentalisht prish qarkun e shkurtër të Gizmos duke e lagur atë gjatë një ndeshje argëtuese me ujë. Superlibri i çon fëmijët të takojnë Jakobin dhe Esaun, binjakët që nuk shkojnë mirë bashkë. Zbuloni se si Jakobi e mashtron të atin dhe vjedh nga Esau, më pas arratiset për të shpëtuar jetën e tij. Dëshmoni përfundimin dramatik kur më në fund vëllezërit takohen sërish. Fëmijët mësojnë se si marrëdhëniet që mund të duken të parikuperueshme mund të restaurohen përmes faljes!

Mësimi 1: Ne gëzojmë bekimet e Perëndisë

SuperEvërteta: Unë jam fëmijë i Perëndisë, dhe gëzoj të gjitha bekimet e Tij.

SuperVargu: “Esau i tha babait të tij:«A ke vetëm këtë bekim, ati im? Bekomë edhe mua, o ati im!». Dhe Esau ngriti zërin dhe qau.” Zanafilla 27:38 (NLT)

Mësimi 2: Vlerësojini bekimet tuaja

SuperEvërteta: Unë do të bëj më të mirën time për të mbajtur të gjitha bekimet e Perëndisë.

SuperVargu: Atëherë ai i tha: “Emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse ti ke luftuar bashkë me Perëndinë dhe me njerëzit, dhe ke fituar.” Zanafilla 32:28 (CEV)

Mësimi 3: Falini të tjerët

SuperEvërteta: Unë do t’i fal të tjerët ashtu si Jezusi më ka falur mua.

SuperVargu: Jini të mirë dhe të përdëllyeshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri-tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Ligji i Përtërirë 5:33a

Prova!

Krisi është i emocionuar me sistemin e ri të lojës aq të famshme, derisa dëgjon që një djalosh i sëmurë në spital nuk mund ta ketë një të tillë. Superlibri i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon që të takojnë Abrahamin, i cili përballet me provën e fundit të besimit të tij. Shihni se si ky atë i dashur duhet të vendosë se kush është më i rëndësishëm: Perëndia apo djali i tij i dashur, Isaku. Fëmijët mësojnë se vendimet më të vështira mund të sjellin gëzimin më të madh!

MËSIMI 1: NJË MARRËDHËNIE ME PERËNDINË

SuperEvërteta: Unë do t’i bindem Perëndisë dhe do t’u besoj premtimeve të Tij.

SuperVargu: "Ec në praninë Time dhe qëndro i ndershëm; dhe unë do të caktoj besëlidhjen time midis meje dhe teje dhe do të të shumoj fort.” Zanafilla 17:1b–2 (CEV)

MËSIMI 2: Vendos Zotin të parin

SuperEVërteta: Unë do t’i bindem Perëndisë edhe kur është e vështirë.

SuperVargu: “Engjëlli i tha: «Mos e zgjat dorën kundër djalit dhe mos i bëj asnjë të keqe. “Tani e di mirë që ti i druhesh Perëndisë, se për shkakun tim nuk e ke kursyer birin tënd, të vetmin bir që ke.” Zanafilla 22:12 (EV)

MËSIMI 3: Zoti siguron

SuperEvërteta: Perëndia më do dhe dha veten e Tij për mua.

SuperVargu: “Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.” Gjoni 3:16 (NKJV)

Në fillim

Superbook i çon Krisin, Xhoin dhe Gizmon pas në kohë që të përjetojnë historinë e Krijimit. Nxënësit do të marrin mësime të rëndësishme për bindjen dhe faljen dhe do të zbulojnë se, megjithëse ne bëjmë gjëra që nuk duhet, Perëndia është plot dashuri dhe ka një plan të mrekullueshëm për të ardhmen tonë.

MËSIMI 1: NDERO PERËNDINË

SuperEvërteta:Unë do ta nderoj Perëndinë si Krijuesin tim dhe do t'i bindem Fjalës së Tij.

SuperVargu:"Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të të zënë në rast se dëgjon zërin e Zotit, Perëndisë tënd."Ligji i Përtërirë 28:2 (ABS)

MËSIMI 2: TUNDIMI I RREZIKUT

SuperEvërteta:Perëndia më krijoi për të bërë gjëra të mira.

SuperVargu: "Sepse jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to." Efesianëve 2:10 (ABS)

MËSIMI 3: PERËNDIA KA NJË PLAN

SuperEvërteta:Perëndia ka një plan që të më sjellë përsëri te Ai.

SuperVargu:"Dhe unë do të shtie armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj; fara e saj do të shtypë kokën tënde, dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj." Zanafilla 3:15 (ABS)

سِفر الرؤيا - المعركة الأخيرة

سوف تنتهي قوة غفران الله وخلاصه بهزيمة قوات الظلام.

يحرق كريس بيته عن طريق الخطأ ويعتقد أنه لا يمكن أن يُغفَر له أبدًا. ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو إلى الأمام في الوقت لرؤية قصة نهاية العالم. شاهد المعركة الأخيرة بين قوى الشيطان الشريرة وجيش ملائكة الله. يتعلَّم الأطفال أن قوة غفران الله وخلاصه ستهزم في النهاية قوى الظلام.*تأكد من المعاينة المسبقة لفيديو الكتاب المقدس لهذا الدرس، لأن بعض الصور قد تكون شديدة جدًا للأطفال الصغار. النسخة المختصرة أقل شدة.قم أيضًا بمعاينة فيديو خلفية الكتاب المقدس وفيديو مراحل التقدم.

الطريق إلى دمشق

أي شخص يمكن أن يتغيَّر مع الله.

عندما يدخل كريس، وجوي، وغيزمو المنزل ويباغتون لصًا في سن المراهقة، يتساءلون: هل يمكن أن يتغير؟ ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو للقاء شاول الذي كان في طريقه لاضطهاد المسيحيين في دمشق. يشهد الأطفال اللقاء الذي تسبب له في العمى، وتغيُّره الكامل، وهروبه الحرج! اكتشف كيف تحوَل الرجل الذي كان يريد قتل المؤمنين إلى بولس الرسول، واحد من أعظم المبشرين في كل العصور. يتعلَّم الأطفال أن أي شخص يمكن أن يتغيَّر بمساعدة الله!

المسيح قام!

تعلَّم المعنى الحقيقي للمحبة والتضحية.

يرفض كريس بإصرار أن يطيع والدته، إلى أن يقابل ابنًا مستعدًا لطاعة أبيه، حتى لو كان ذلك يعني موته! ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو - بالإضافة إلى فيبي، والدة كريس - إلى أورشليم القديمة، حيث يلتقون بمريم وابنها، يسوع. شاهد الطاعة والألآم التي قادت يسوع إلى الصليب، وقوة الله الآب العظيمة التي أقامته من الأموات! يتعلَّم الأطفال المعنى الحقيقي للحب والتضحية.Note: To be biblically accurate, the videos in this course depict Jesus' suffering and death on the cross. احرص على مشاهدة مقاطع الفيديو مسبقًا، لأن هذا المشهد قد يكون شديدًا جدًا بالنسبة لبعض الأطفال. لقد اجتهدنا لتقديم القصة بأكثر دقة ممكنة.لاحظ أن قصة الكتاب المقدس المختصرة، فيديو ٤، ليست بهذه الشدة. انظر الملاحظات الإضافية حول الفيديو المدوَّنة أدناه.

العشاء الأخير

العَظَمة الحقيقية تأتي من خدمة الآخرين.

عندما تتم دعوة كريس للمشاركة في مسابقة أفضل فرقة في العالم، يريد أن يُعامَل كملك؛ إلى أن يلتقي بملكٍ حقيقي، خادمًا للكل. ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو إلى أورشليم القديمة. هناك، يدخل يسوع المدينة على ظهر جحش وضيع ويطهِّر الهيكل من الأشخاص الجشعين. شاهد كيف يستعد للوجبة الأخيرة مع تلاميذه. يتعلَّم الأطفال أن العظمة الحقيقية تأتي من خدمة الآخرين!

معجزات يسوع

تأتي المعجزات الحقيقية من الله وحده.

يصدِّق كريس أن ساحرًا غامضًا يقوم بعروضه في الشوارع يتمتع بقوة خارقة للطبيعة، إلى أن يلتقي بصانع معجزات حقيقي! ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو إلى إسرائيل القديمة. شاهد كيف يشفي يسوع رجلًا مفلوجًا، ويهدئ عاصفة، ويُطلِق حرًا رجلًا كان معذبًا من الأرواح الشريرة. اكتشف أن حتى أكبر عدو لا يقدر أن يقف في مواجهة قوة الله! يتعلَّم الأطفال أن المعجزات الحقيقية لا تأتي إلا من الله.*تأكد من المعاينة المسبقة لفيديو الكتاب المقدس لهذا الدرس، لأن بعض الصور قد تكون شديدة جدًا للأطفال الصغار. النسخة المختصرة أقل شدة.قم أيضًا بمعاينة فيديو خلفية الكتاب المقدس وفيديو مراحل التقدم.

عيد الميلاد الأول

المعنى الحقيقي لعيد الميلاد أعظم بكثير من الحفلات والهدايا.

كان كريس منشغلًا للغاية بمحاولة الحصول على هدايا حتى أنه لم يكن يشاء وضع مغارة الميلاد؛ إلى أن اكتشف أعظم هدية في عيد الميلاد في كل العصور! ينقل الكتاب العظيم كريس، وجوي، وغيزمو إلى تلال مدينة بيت لحم القديمة. شاهد بحث مريم ويوسف المستميت عن مكان إقامة قبل ولادة طفلهما. اكتشف مؤامرة شريرة تضع عائلة يسوع في خطر. اختبر أعجوبة عبادة الملائكة والرعاة للملك الوليد النائم في مذود. يتعلَّم الأطفال أن المعنى الحقيقي لعيد الميلاد أكبر بكثير من الحفلات والهدايا!

جُبّ الأسود!

حتى جُبّ الأسود لا يستطيع الوقوف في وجه حماية الله.

المغامرة العملاقة

يمكنك أن تغلب كل خوف من خلال ثقتك في الرب.

Chris is terrified when he performs to join the band to meet a brave boy who accepts a big challenge! The great book transmits Chris, Joey, and Gizmo to meet David in the ancient hills of Bethlehem. See how Goliath, the heroic warrior who makes fun of God, cannot withstand the faith of a small shepherd. Children learn that all fear can be overcome by trusting in the Lord! The shorter version is less intense. Also, preview the Bible background video and the progress video. *

الوصايا العشر

الله يعطي لشعبه قوانين من أجل حمايتهم ولسعادتهم.

بسبب ضجره من اتباع قواعد المنتزه، يقود كريس كل من جوي وغيزمو إلى كهف خطير، حيث يضلُّون! ينقلهم الكتاب العظيم إلى صحراء سيناء، حيث يلتقون موسى وهارون وبني إسرائيل. شاهد المعجزة: الله يعطي الوصايا العشر، وتابع العواقب الوخيمة لعصيان الناس لوصاياه، واكتشف رحمة الله ومحبته اللامتناهية. يتعلَّم الأطفال أن الله يعطي شعبه قواعد لحمايته ولسعادته!

أطلِق شعبي!

عندما يكون الله معنا، تكون كل الأشياء ممكنة.

لا يستطيع كريس، وجوي، وغيزمو أن يقرروا ما هي المغامرة الأكثر إثارة على مَر العصور، حتى يقوم الكتاب العظيم بنقلهم إلى مصر القديمة! فيقابلون موسى، الأمير الهارب الذي أصبح راعيًا. اكتشف كيف يدعوه الله لتحدِّي فرعون وقيادة بني إسرائيل للخروج من العبودية. شاهد المعجزات والضربات وشقّ البحر الأحمر! يتعلَّم الأطفال أنه عندما يكون الله معنا ، تكون كل الأشياء ممكنة!

يعقوب وعيسو

تعلَّم كيف أن العلاقات التي تبدو وكأنها قد قُطِعَت بدون أي أمل في استعادتها، يمكن أن تُستَرَد من خلال الغفران.

يقول كريس إنه لن يغفر أبدًا لجوي عندما تتسبب، عن غير قصد، في إصابة غيزمو بخللٍ عن طريق تبليله خلال قتال مائي حيوي. يأخذهم الكتاب العظيم ليقابلوا يعقوب وعيسو - توأمان لا يتفقان. اكتشف كيف خدع يعقوب أبيه، وسرق عيسو، ثم هرب لينجو بحياته. شاهد النهاية المثيرة عندما يلتقي الأخوان مجددًا. يتعلم الأطفال أنه يمكن إصلاح العلاقات التي قد تبدو مكسورة وبلا أمل، من خلال الغفران!

الامتحان!

يمكن لأصعب القرارات أن تأتي بأعظم فرح.

يشعر كريس بسعادة غامرة بفضل نظامه الجديد الرائع في الألعاب، حتى يسمع أن صبيا مريضا في المستشفى لا يمكنه الحصول على واحد.سوبيربوك يأخذ كريس، الفرح و جيزمو لتلبية إبراهيم، الذي يواجه الاختبار النهائي لإيمانه.تشهد كيف أن هذا الأب المحب يجب أن يقرر من هو الأكثر أهمية-الله أو ابنه الحبيب، إسحاق.The children learn that the hardest choices can bring the greatest joy!*Be sure to preview the Bible story video for this course, as some imagery may be too intense for young children. النسخة المكثفة أقل كثافة.أيضا معاينة خلفية الكتاب المقدس والفيديو لافتات.

في البدء

تعلَّم أن الله مُحِبّ وغفور، وأن لديه خطة رائعة لمستقبلك.

عندما يعصي كريس والده ويتسلل إلى المختبر، يجد أن الاستسلام للإغواء يمكن أن يسبب عواقب وخيمة! يأخذ الكتاب العظيم كريس وجوي وغيزمو ليشهدوا تمرد لوسيفر وسقوطه من السماء. استكشف جمال خلق الله في جنة عدن، واكتشف كيف يجلب آدم وحواء الخطيئة إلى العالم من خلال العصيان. يتعلم الأطفال أن الله مُحب وغفور، ولديه خطة رائعة للمستقبل!* تأكد من معاينة فيديو قصة الكتاب المقدس لهذه الدورة، لأن بعض الصور قد تكون شديدة جدًا للأطفال الصغار. النسخة المكثفة أقل شدة.Also preview the Bible Background and the Signposts videos

Paul Keeps the Faith copy 1

Hidup Joy sangat terguncang saat tiba-ibunya tiba dilarikan ke rumah sakit karena suatu penyakit yang serius. Joy mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menyembuhkan saja ibunya dan bertanya-tanya apa baiknya Alkitab jika sesuatu yang begitu mengerikan terjadi. Superbook membawa Chris, Joy, dan Gizmo ke Roma pada saat terjadi Kebakaran Besar. Anak-anak bertemu Rasul Paulus dan seorang gadis Kristen bernama Julia. Paulus menunjukkan kepada anak-anak bagaimana orang Kristen menderita karena imannya, tetapi menemukan kekuatan dan pengharapan melalui ayat Alkitab. Ketika anak-anak kembali, Joy memiliki pandangan yang baru, yang memberinya keberanian untuk membagikan kasih Kristus kepada ibunya.

Jesus—Friend of Sinners copy 1

Joy senang sekali mempunyai banyak teman Kristen yang baru. Tetapi ketika seorang teman lama mengundangnya ke pesta di hari yang sama dengan acara gereja, Joy bingung harus berbuat apa. Apakah boleh bergaul dengan teman-teman yang belum diselamatkan? Superbook membawa Joy, Chris, dan Gizmo untuk menyaksikan tiga kisah Alkitab: perumpamaan tentang perjamuan (pesta besar), Matius pemungut cukai yang mengikut Yesus, dan perempuan berdosa. Joy takjub melihat Yesus menyediakan waktu bersama orang berdosa, pemungut cukai, orang miskin, dan yang cacat. Dia memutuskan untuk makin serupa seperti Yesus dengan mengikuti teladan-Nya.

Baptized copy 1

Chris dan Joy sangat bersemangat dengan baptisan yang akan mereka terima, tetapi hujan lebat mengancam mengacaukan rencana mereka. Superbook membawa mereka ke masa lalu untuk belajar tentang arti menjadi penjala manusia. Superbook juga mengajak Ellie dan membawanya dalam perjalanan bersama dengan mereka. Chris dan Joy menyaksikan bagaimana Ellie bertemu Yesus untuk pertama kalinya dan menuntun dia untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya. Saat kembali ke masa kini, cuaca cerah, dan acara baptisan kembali diadakan, termasuk untuk Ellie!


PELAJARAN 1: Ikut Yesus!

Super Kebenaran: Aku memilih ikut Yesus.

Super Ayat: “Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di situpun pelayan-Ku akan berada.” Yohanes 12:26a

PELAJARAN 2 CIPTAAN BARU

Super Kebenaran: Aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus.

Super Ayat: Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kolose 2:12

PELAJARAN 3 BAWA MEREKA PADA YESUS

Super Kebenaran: Yesus memanggil kita untuk membawa orang lain kepada-Nya.

Super Ayat: “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.”.” Matius 28:19 :

Mimpi Nebukadnezar

Daniel Menafsirkan Mimpi Raja

Joy merasa tertekan karena mempunyai begitu banyak tanggung jawab. Bagaimana dia bisa menentukan mana yang paling penting? Superbook membawa Joy, Chris dan Gizmo Babel kuno.  Menemui raja Nebukadnezar yang memerintah orang-orang bijaksana, para peramal dan ahli sihir memberi tahu mimpinya dan menjelaskan artinya Jika tidak bisa berarti mereka dibunuh! Saksikan bagaimana nabi Daniel dapat mengetahui mimpi yang misterius tersebut, juga artinya. Anak-anak belajar mendapatkan hikmat yang tidak dapat mereka peroleh sendiri.

Orang Samaria yang Baik Hati

Orang Samaria yang Baik Hati

Joy sangat lapar sampai-sampai ia keberatan berbagi pizza dengan beberapa anak yang membutuhkan.  Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo bertemu Yesus, yang menceritakan perumpamaan tentang Orang Samaria yang baik hati.   Pada kisah ini, ada seorang terluka yang tidak dipedulikan, bahkan dilewati begitu saja oleh orang sebangsanya.  Justru orang asing yang mempedulikannya, ia berhenti menolong pada saat dibutuhkan.. Anak-anak belajar pentingnya mempedulikan orang lain, dan semua orang adalah sesama kita. 

Lazarus

God’s timing is perfect.

Joy ingin meyakinkan seorang anak pemalu untuk ikut dalam acara kelompok. Tapi dia terlambat dan mereka berdua ketinggalan bus. Akankah penundaan membawa berkat lebih besar? Superbook membawa Joy, Chris dan Gizmo untuk menemui Yesus,yang memberi tahu bahwa Lazarus temannya sedang sakit. Yesus menunda mengunjunginya, dan ketika Dia sudah sampai, ternyata Lazarus sudah meninggal. Yesus memberi Lazarus mujizat yang lebih hebat daripada kesembuhan, yaitu membangkitkannya dari kematian. Anak-anak belajar bahwa waktu Tuhan selalu tepat.* Pastikan untuk menyaksikan terlebih dahulu video kisahAlkitab untuk modul ini, karena beberapa bagian tayangan mungkin terlalu intensuntuk anak kecil. Versi singkatnya tidak terlalu intens.Selain itu juga saksikan terlebih dahulu Video Sejarah Alkitab dan Video Petunjuk Jalan.

Raja Salomo

Raja Salomo

Chris mendapatkan tanggung jawab dalam sebuah pameran besar. Namun penemuan ayahnya yang paling penting hilang.  Bisakah dia memecahkan misteri tersebut? Superbook membawa Chris, Joy, dan Gizmo melakukan perjalanan kembali ke Israel kuno untuk bertemu Raja Salomo.  Saksikan ketegangannya dalam menghadapi dilema yang membingungkan, wanita manakah yang merupakan ibu sebenarnya?   Temukan cara Salomo yang mengejutkan dalam mengungkapkan kebenaran.  Anak-anak belajar memahami hikmat yang sejati berasal dari Tuhan.

*Pastikan untuk menyaksikan terlebih dahulu video kisah Alkitab untuk modul ini, karena beberapa bagian tayangan mungkin terlalu intens untuk anak kecil. Versi singkatnya tidak terlalu intens.Selain itu juga saksikan terlebih dahulu Video Sejarah Alkitab dan Video Petunjuk Jalan.

Nehemia

Find courage to overcome every challenge.

Chris harus melatih beberapa anak kasar. Bagaimana diabisa membantu mereka jika mereka terus mengejeknya? Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo bertemu Nehemia. Saksikan Nehemia yang membuat rencana berani untuk membangun kembalitembok Yerusalem yang hancur, meskipun orang-orang jahat mengejeknya danberusaha membunuhnya! Anak-anak belajar untuk menemukan keberanian dalammengatasi setiap tantangan. 

Naaman dan Servant Girl

Learn the importance of being humble.

Sebagai penyelenggara penyaji makanan, Joy menjadi kecewasaat tidak ada yang akan bekerja dalam jam kerja tersibuk. Dia orang penting dalam melayani, bukan? Superbook membawa Joy, Chris dan Gizmo bertemu Naaman,seorang panglima Aram terpandang yang menderita penyakit kusta. See how a lowly Israelite servant girl offers him hope, and witness Elisha’s mysterious instructions. Anak-anak belajar tentang pentingnya bersikap rendah hati.

Elisa dan Syria

Elisa dan Orang-Orang Aram 

Joy sangat marah ketikaseseorang mengunggah video memalukan tentang dirinya. Dia menemukan cara yang sempurnauntuk membalasnya.  Tetapi haruskah diamelakukannya? Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo menemui nabi Elisa setelahElia, tuannya terangkat ke surga.  Saksikan bagaimana orang-orang Aram berusahamenangkap Elisa dan apayang Elisa lakukan setelah menjebak orang-orang tersebut di dalam kotaIsrael!   Anak-anak belajar bahwa kasih karunia lebih bisa menyelesaikan dibandingkan balas dendam. 

David dan Saul

Daud dan Saul

Chris sangat marah dan ingin membalas dendam saat dua remaja kasar meraih dan menghancurkan gitar Chris.  Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo bertemu Daud, pejuang muda yangmemimpin tentara Israel pada kemenangan. Saksikan bagaimana Raja Saul berusaha membunuhnya karena iri hati, dan temukan mengapa Daud memilihuntuk tidak membalas dendam, meskipun ada kesempatan yang tepat. Anak-anak belajar bahwa kemarahan dan balas dendam bukanlah tujuan Allahbagi kita.

* Pastikan untuk menyaksikan terlebih dahulu video kisah Alkitab untuk modul ini, karena beberapa bagian tayangan mungkin terlalu intens untuk anak kecil. Versi singkatnya tidak terlalu intens.Selain itu juga saksikan terlebih dahulu Video Sejarah Alkitab dan Video Petunjuk Jalan.

Samuel dan Panggilan Tuhan

Samuel dan Panggilan Tuhan

Ketika Chris bermimpi tentang anak laki-laki yang masuk ke rumahnya, Joymenganggapnya sebuah pertanda bahwa Chris harus membantunya. Tapi Chris ragu-ragu, apakah dia terlalu kecil untuk membuat perbedaan? Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo untuk bertemu dengan nabiSamuel. Saksikan bagaimana ia menjawab panggilan Tuhan saat masih kecil, lalu tumbuh menjadipemimpin Israel. Anak-anak dapat mengetahui bahwa mereka tidak pernah terlalu kecil untukmelayani Tuhan!

Ishak dan Ribka

Ishak dan Ribka

Chris sangat ingin merakit penemuan baru ayahnya tetapi dia tidak ingin mengikuti petunjuk. Saat itulah keadaan menjadi sangat kacau! Superbook membawa Chris, Joy dan Gizmo ke Hebron jaman dahulu. Di sana, Abraham memberitahu hambanya Eliezer cara menemukan istri untuk Ishak, anaknya. Menyaksikan Eliezer pergi ke tempat yang jauh dan menemukan wanita yang tepat, yaitu Ribka melalui ketaatan dan doa Anak-anak belajar bahwa mengikuti rencana Tuhan selalu yang terbaik.

Ruth

Ruth

Chris is upset when his mom asks him to give up his fun plans for the weekend so he can help his quirky old aunt. Who would ever want to do such a thing? Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Bethlehem. They meet a young widow named Ruth who gives up her family and her homeland to serve her mother-in-law, Naomi. The children learn the blessings and rewards of faithful service. 

Kelahiran Yohanes Pembaptis

Kelahiran Yohanes Pembaptis

Joy kehilangan kesabarannya saat menjaga si kecil Charlie yang sangatlincah. Superbook membawa Chris, Joy, Gizmo, dan juga si kecil Charlie ke Israel kuno untuk menemui Zakharia dan Elisabet yang tidak mempunyai anak dan melihat bagaimana Tuhan menjawab doa mereka dengan sebuah keajaiban! Bayi laki-laki tersebut bertumbuh sebagai yang dikenal YohanesPembaptis., yang mempersiapkan jalan bagi sepupunya, Yesus. Anak-anak belajar bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil! 

Menara Babel dan Hari Pentakosta

Menara Babel dan Hari Pentakosta

Chris, Joy dan Gizmo tidak bisa memahami teman baru mereka, yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Superbook membawa mereka ke kota Babel kuno, di mana orang membangun menara yang besar untuk kemuliaan mereka sendiri. Cari tahu cara Tuhan menghentikan mereka, serta tentang bagaimana Dia mengumpulkan orang-orang untuk kemuliaan-Nya di hari Pentakosta bertahun-tahun kemudian. Anak-anak belajar tentang kasih Tuhan bisa mengatasi semua rintangan. 

In the Beginning

Superbook transports Chris, Joy, and Gizmo back in time to experience the story of Creation. Your students will learn important lessons about obedience and forgiveness and discover that although we do things we shouldn’t—God is full of love and has a wonderful plan for our future.

LESSON 1: HONOR GOD

SuperTruth: I will honor God as my Creator and obey His Word.

SuperVerse: “You will experience all these blessings if you obey the LORD your God.” Deuteronomy 28:2 (NLT)

LESSON 2: RESIST TEMPTATION

SuperTruth: God created me to do good things.

SuperVerse: "For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago." Ephesians 2:10 (NLT)

LESSON 3: GOD HAS A PLAN

SuperTruth: God has a plan to bring me back to Him.

SuperVerse: “And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike His heel.” Genesis 3:15 (NLT)

Noah and the Ark

Chris and Joy are excited to skip school and hang out with a gang of tough skateboarders. Superbook takes Chris, Joy, and Gizmo to meet Noah, the only righteous person in an evil world. Witness how his faith results in a mighty miracle—as he, his family, and the earth’s animals are saved from a catastrophic flood. The children learn that God cares for those who trust in Him!

LESSON 1: OBEDIENCE BY FAITH

SuperTruth: By faith, I will obey God

SuperVerse: "It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God, who warned him about things that had never happened before." Hebrews 11:7a (NLT)

LESSON 2: LIVE TO PLEASE THE LORD

SuperTruth: I will live my life to please the Lord.

SuperVerse: "But without faith, no one can please God. We must believe that God is real and that He rewards everyone who searches for Him." Hebrews 11:6 (CEV)

LESSON 3: GOD KEEPS HIS PROMISES

SuperTruth: God always keeps His promises.

SuperVerse: “When I send clouds over the earth, the rainbow will appear in the clouds, and I will remember My covenant with you and with all living creatures. Never again will the floodwaters destroy all life.” Genesis 9:14–15 (NLT)

Tower of Babel and Pentecost

Chris, Joy, and Gizmo can’t understand their new friend, who speaks a different language. Superbook takes them to the ancient city of Babel, where people are building a great tower for their own glory. Discover how God stops them—then how He brings people together for His glory many years later on the day of Pentecost. The children learn that God’s love can bridge all barriers.

LESSON 1: THE POWER OF UNITY

SuperTruth: There is power in unity.

SuperVerse: He said: “These people are working together because they all speak the same language. This is just the beginning. Soon they will be able to do anything they want.” Genesis 11:6 (CEV)

LESSON 2: PURSUE THE HOLY SPIRIT

SuperTruth: I will pursue the Holy Spirit.

SuperVerse: "When the Day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place." Acts 2:1 (NKJV)

LESSON 3: THE UNITY OF THE SPIRIT

SuperTruth: God brings unity by His Spirit.

SuperVerse: “Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose.” Philippians 2:2 (NLT)

Job

Superbook takes Chris, Joy and Gizmo back in time to meet Job. Satan has received permission from God to test Job by taking away his fortune, family and health. Even so, Job steadfastly trusts God—and is eventually rewarded for his perseverance. The children learn they can overcome any difficulty by trusting God.

LESSON 1: JOB TRUSTS GOD

SuperTruth: When trouble comes, I can trust God.

SuperVerse: He said: “I have told you these things, so that in Me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.” John 16:33 (NIV)

LESSON 2: GOD’S PRESENCE

SuperTruth: God is always with me.

SuperVerse: “Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.” Deuteronomy 31:6 (NKJV)

LESSON 3: MY REDEEMER LIVES

SuperTruth: Jesus is my Redeemer.

SuperVerse: “But as for me, I know that my Redeemer lives, and He will stand upon the earth at last.” Job 19:25 (NLT)

The Test!

Chris is thrilled with his wildly popular new gaming system—until he hears that a sick boy in the hospital can’t get one. Superbook takes Chris, Joy, and Gizmo to meet Abraham, who faces the ultimate test of his faith. Witness how this loving father must decide who is most important—God or his beloved son, Isaac. The children learn that the hardest choices can bring the greatest joy!

LESSON 1: A RELATIONSHIP WITH GOD

SuperTruth: I will obey God and trust His promises.

SuperVerse: "If you obey Me and always do right, I will keep My solemn promise to you and give you more descendants than can be counted.” Genesis 17:1b–2 (CEV)

LESSON 2: PUT GOD FIRST

SuperTruth: I will obey God, even when it’s hard.

SuperVerse: “Don’t hurt the boy or harm him in any way!” the angel said. “Now I know that you truly obey God, because you were willing to offer Him your only son.” Genesis 22:12 (EV)

LESSON 3: GOD PROVIDES

SuperTruth: God loves me and gave Himself for me.

SuperVerse: “For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.” John 3:16 (NKJV)

Isaac and Rebekah

Chris is so eager to assemble his father’s new invention, he won’t follow directions—and that’s when things go wildly wrong! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to ancient Hebron. There, Abraham tells his servant Eliezer how to find a wife for his son, Isaac. Witness how Eliezer travels to a faraway land and finds the right woman—Rebekah—through obedience and prayer. The children discover that following God’s plan is always best.

LESSON 1: GOD GIVES WISDOM

SuperTruth: God will give me wisdom.

SuperVerse: "Seek His will in all you do, and He will show you which path to take.” Proverbs 3:6 (NLT)

LESSON 2: RESIST TEMPTATION

SuperTruth: God hears my prayers.

SuperVerse: “Because He bends down to listen, I will pray as long as I have breath!” Psalm 116:2 (NLT)

LESSON 3: OBEDIENCE TO BLESSINGS

SuperTruth: Obedience leads to blessings.

SuperVerse: “Stay on the path that the Lord your God has commanded you to follow. Then you will live long and prosperous lives.” Deuteronomy 5:33a (NLT)

Jacob and Esau

Chris says he will never forgive Joy when she accidentally causes Gizmo to short-circuit by spraying him during a lively water fight. Superbook takes them to meet Jacob and Esau—twins who cannot get along. Discover how Jacob tricks his father and steals from Esau, then flees for his life. Witness the dramatic conclusion when the brothers finally meet again. The children learn how relationships that may seem hopelessly broken can be fixed through forgiveness!

LESSON 1: WE SHARE GOD’S BLESSINGS

SuperTruth: I am a child of God, and I share in all of His blessings.

SuperVerse: “Esau pleaded, 'But do you have only one blessing? Oh my father, bless me, too!' Then Esau broke down and wept.” Genesis 27:38 (NLT)

LESSON 2: VALUE YOUR BLESSINGS

SuperTruth: I will do my best to keep all of God’s blessings.

SuperVerse: The Man said, “Your name will no longer be Jacob. You have wrestled with God and with men, and you have won. That’s why your name will be Israel.” Genesis 32:28 (CEV)

LESSON 3: FORGIVE OTHERS

SuperTruth: I will forgive others as Jesus has forgiven me.

SuperVerse: “Be kind to each other, tenderhearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you.” Deuteronomy 5:33a (NLT)

Joseph and Pharaoh's Dream

Chris has the perfect plan to get great seats at the big game. The only thing he didn’t plan was what to do when everything goes wrong! Superbook takes Chris, Joy and Gizmo to meet Joseph. Witness the ups and downs of his life—from Jacob’s favorite son to a kidnapped slave, and from a forgotten prisoner to a powerful ruler in Egypt. The children learn that God is always working out His plans for our good, even when things seem out of control!

LESSON 1: JOSEPH TRUSTED GOD

SuperTruth: I will trust God and His plan for me.

SuperVerse: “Trust in the Lord with all your heart; do not depend on your own understanding.” Proverbs 3:5 (NLT)

LESSON 2: A GOOD PLAN FOR ME

SuperTruth: God’s plans for me are good.

SuperVerse: “For I know the plans I have for you,” says the Lord. “They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope.” Jeremiah 29:11 (NLT)

LESSON 3: GOD’S PLAN FOR JESUS

SuperTruth: God’s plan for Jesus brought salvation to all.

SuperVerse: “You tried to harm me, but God made it turn out for the best, so that He could save all these people, as He is now doing.” Genesis 50:20 (CEV)