102امتحان!

سخت ترین انتخاب ها می تواند بزرگترین شادی را به ارمغان بیاورد.

کریس ازسیستم بازی جدید و بسیار محبوب خود هیجان زده است، تا اینکه می‌شنود پسری بیمار در بیمارستان نمی‌تواند به یکی از آن سیستم‌ها دسترسی داشته باشد. سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را برای دیدار با ابراهیم می‌برد. ابراهیم با امتحان نهایی ایمانش مواجه می‌شود. شاهد باشید که این پدر با محبّت چطور باید تصمیم بگیرد که کدام مهمتر است؛ خدا یا پسر محبوبش یعنی اسحاق. کودکان می آموزند که سخت ترین انتخاب ها می توانند بزرگترین شادی را به ارمغان بیاورند! * مطمئن باشید که پیش از دیدن فیلم داستان داستان کتاب مقدس برای این دوره، به عنوان برخی از تصاویر ممکن است برای بچه های جوان بیش از حد شدید است.تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.