104قوم مرا راها کن!

وقتی خدا با ماست همه چیز امکان پذیر است

کریس، جوی و گیزمو نمی‌توانند تصمیم بگیرند کدام ماجراجویی بیشترین هیجان را دارد تا اینکه سوپربوک آنها را به مصر باستان می‌برد! آنها با موسی ملاقات می‌کنند - شاهزاده‌ای که فرار می‌کند و چوپان می‌شود. دریابید که چطور خدا او را فرا می‌خواند تا فرعون را به چالش بکشد و اسرائیل را از بردگی آزاد کند. شاهد معجزات، بلاها و باز شدن دریای سرخ شوید! کودکان یاد می‌گیرند که وقتی که خدا با ما باشد همه چیز ممکن است!