ماجراجویی بزرگ!

You can conquer every fear by trusting in the Lord.

هنگامی که کریس برای ورودی گروه موسیقی مدرسه گیتار می زند ، مضطرب می شود - تا زمانی که او با پسری شجاع ملاقات می کند که چالش بزرگی را می پذیرد.! سوپر بوک کریس، جوی و گیزمو را برای دیدار با دیوید در تپه های بیت لحم باستانی می برد. شاهد است که جلیات - قهرمان جنگجویی که خدا را مورد تمسخر قرار می دهد - حریف خوبی در برابر ایمان پسر چوپان جوان نیست. بچه ها یاد می گیرند که می توانند بر هر ترسی با توکل به خداوند غلبه کنند.* اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.پس زمینه کتاب مقدس و ویدیوهای نمایشی را هم از قبل تماشا کنید.