108اولین کریسمس

معنای واقعی کریسمس بسیار مهمتر از مهمانی‌ها وهدایا است

کریس بسیارمشغول کادو گرفتن بود و نتوانست دربرپا کردن صحنه آخور کمک کند تا اینکه او بهترین کادوی کریسمس را پیدا کرد! سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به تپه‌های باستانی بیت لحم می‌برد، تا شاهد جستجوی همراه با نگرانی مریم و یوسف برای یافتن محل اقامت قبل از تولد نوزاد باشند. نقشه شومی که خانواده عیسی را به خطر می‌انداخت، برملا شد. زیبایی سرود فرشتگان و پیغام آنان به چوپانان و پرستش پادشاه نوزاد مولود در آخور را تجربه کنید. بچه‌ها می‌آموزند که معنای واقعی کریسمس فراتر از مهمانی و کادو است.