113نبرد نهایی

The power of God’s forgiveness and salvation will ultimately defeat the forces of darkness.

کریس به طور تصادفی خانه‌شان را به آتش می‌کشد و فکر می‌کند که هرگز بخشیده نخواهد شد. سوپربوک، کریس، جوی و گیزمو را به لحاظ زمانی به جلو می برد تا ماجرای پایان جهان را ببینند. آنها شاهد نبرد نهایی میان نیروهای شریر شیطان و ارتش فرشتگان خداوند می‌شوند. بچه‌ها یاد می‌گیرند که قدرت بخشش و نجات خداوند در نهایت نیروهای تاریکی را شکست می‌دهد.* اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.