201یونس

خدا می‌خواهد به همه رحمت نشان بدهد.

جوی ناراحت است که مبادا مدیر به بدجنس‌ترین دختر مدرسه، که به تازگی یک دوچرخه دزدیده، رحمت نشان بدهد. سوپربوک جوی، کریس و گیزمو را به ملاقات یونس می‌برد که وقتی خدا او را می‌خواند تا برای مردم شرور نینوا موعظه کند، می‌گریزد. یک توفان شدید را تجربه کنید، با یک ماهی غول‌آسا روبرو شوید، و شاهد باشید که وقتی سرانجام یونس برای نینوا موعظه می‌کند چه اتفاقی می‌افتد. بچه‌ها می‌آموزند که خدا مایل است به همه رحمت نشان دهد!