203کوره آتش

اطاعت کردن از خدا همیشه تصمیم درستی است.

بچه‌ها باید در امتحان ریاضی نمره قبولی بگیرند تا اجازه پیدا کنند که سوار ترن هوایی جدید بشوند- اما کریس فراموش کرده که درس بخواند! آیا باید به جواب‌های دوستش نگاه کند؟ سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را با خود به دوران باستان بابل می‌برد. آنها در آنجا با شدرک، میشک و عبدنغو ملاقات می‌کنند که باید در برابر یک بت تعظیم کنند، یا با مرگ روبرو شوند! شاید تصمیم شجاعانهٔ آنها و حفاظت معجزه‌آسای خدا در امتحان سخت آتشین باشید. بچه‌ها می‌آموزند که همیشه اطاعت از خدا، تصمیم درست است. * اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر نسخهٔ خلاصه خشونت کمتری دارند. همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.