204راحاب و دیوارهای اریحا

بلندترین دیوارها هم نمی‌توانند در برابر ایمان به خدا قد علم کنند.

جوی از انجام یک پروژهٔ علمی با دختری که رفتارش دوستانه نیست، ناراحت است. آیا آنها می‌توانند این کار را با هم انجام دهند؟ سوپربوک جوی، کریس و گیزمو را به اریحای باستان می‌برد. در آنجا جاسوسان یوشع پنهانی وارد شهر می‌شوند و با زنی به نام راحاب ملاقات می‌کنند. آیا آن زن به اسرائیلی‌ها خیانت می‌کند- یا جانش را برای کمک به آنها به خطر می‌اندازد؟ بچه‌ها درمی‌یابند که حتی بلندترین دیوارها هم نمی‌توانند در برابر ایمان به خدا قد علم کنند!