205استر

خداوند همیشه به شما کمک خواهد کرد تا برای آنچه درست است، بایستید.

جوی می‌خواهد از شاگرد تازه‌ای که با دیگران تفاوت دارد، دعوت کند تا به کلوپ مدرسه بپیوندد- اما اگر آن گروه از خودش عصبانی شوند و از کلوپ بیرونش کنند چه؟ سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را با خود به ایران باستان (امپراتوری پارس) می‌برد. توطئهٔ شیطانی هامان برای کشتن یهودیان را کشف کنید، و ببینید چطور ملکه استر باید تصمیم بگیرد جانش را با رفتن به حضور پادشاه به خطر بیندازد- یا ساکت بایستد تا مردمش را از بین ببرند. بچه‌ها می‌آموزند که خدا همیشه به آنها کمک می‌کند تا برای آنچه درست است، بایستند.