206یحیای تعمید دهنده

بهترین کار همیشه پیروی از راه‌های خداست.

کریس متوجه می‌شود که پسری به او بازی‌های ویدئویی دزدیده شده، داده است. آیا باید این مشکل را نادیده بگیرد- یا با آن پسر برخورد کند؟ سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به ملاقات یحیای تعمیددهنده می‌برد، که در بیابان موعظه می‌کند و عیسی را در رود اردن تعمید می‌دهد. شاهد باشید که چطور یحیی جانش را به خطر می‌اندازد تا پادشاهی گناه‌کار را به چالش بکشد، و ببینید او چگونه با وفاداری تصمیم می‌گیرد از خدا اطاعت کند و توجه دیگران را به مسیح جلب نماید. بچه‌ها می‌آموزند که بهترین کار همیشه پیروی از راه‌های خداست. * اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر فیلم‌های خلاصه زبان ساده‌تری دارند.همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.