209نوح و کشتی

بیاموزید که خدا از کسانی که به او توکل دارند، مراقبت می‌کند!

کریس و جوی از اینکه به مدرسه نمی‌روند و با یک گروه اسکیت‌بوردباز خشن وقت می‌گذرانند، هیجان‌زده‌اند. سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را در زمان به عقب می‌برد تا با نوح- تنها مرد عادل در جهانی شریر- ملاقات کنند. شاهد باشید که چطور ایمان نوح منجر به معجزه‌ای قدرتمند می‌شود- وقتی او، خانواده‌اش و حیوانات زمین از یک توفان سهمگین نجات پیدا می‌کنند. بچه‌ها می‌آموزند که خدا مراقب کسانی که به او توکل دارند، هست!