213ایلیا و انبیای بعل

خداوند نشان می‌دهد که تنها خداست و باید فقط او را بپرستیم

کریس خودش را غرق بزرگترین «خدا» شدن در یک بازی ویدئویی کرده است- تا اینکه با قدرت متعال خدای واحد حقیقی برخورد می‌کند! سوپربوک کریس، جوی و گیزمو را به ملاقات ایلیای نبی می‌برد. شاهد زورآزمایی دراماتیک مقابلهٔ ایلیای تنها با ۴۵۰ نفر از انبیای بعل، خدای دروغین، باشید. دریابید که چگونه خداوند نشان می‌دهد که او به تنهایی خداست. بچه‌ها می‌آموزند که فقط باید خدا را بپرستیم! * اطمینان حاصل کنید که ویدیوی داستان کتاب‌مقدّس را برای این دوره از پیش مشاهده کنید، زیرا ممکن است برخی از تصاویر برای کودکان کوچک خیلی مناسب نباشند. تصاویر نسخهٔ خلاصه خشونت کمتری دارند. همچنین پیش‌زمینه کتاب‌مقدس و نیز ویدئوهای نشانه‌ها را از پیش تماشا کنید.