שאול והאנייה הטרופה 207

הסתכלו מעבר לפחד כדי להתמקד בשליחות של אלוהים.

נוי ומשפחת קוונטום מסייעים לכפר נידח לאחר שיטפון.העבודה כל כך קשה, נוי רוצה לוותר וללכת.Where can she find strength to keep going? Superbook takes Joy, Chris and Gizmo to meet the Apostle Paul, who has been arrested and put aboard a prison ship to stand trial in Rome. הילדים רואים איך לשאול היה את הכוח להתמודד עם סכנות רבות בכללן סערה איומה, ספינה טרופה ונחש ארסי.הילדים לומדים איך להסתכל אל מעבר לחולשה ולפחד ואיך להתמקד באדון ובשליחות שקרא להם למלא בחייהם.