Dhjetë Urdhërimet

Perëndia i jep rregulla njerëzve të Tij për mbrojtjen dhe lumturinë e tyre.

I lodhur duke ndjekur rregullat e parkut, Krisi drejton Xhoin dhe Gizmon në një shpellë të rrezikshme ku ata humbasin. Superlibri i transporton ata në shkretëtirën e Sinait, ku ata takojnë Moisiun, Aaronin dhe izraelitët. Dëshmoni mrekullinë ndërsa Perëndia jep Dhjetë Urdhërimet, shihni pasojat shkatërruese ku njerëzit nuk i binden ligjeve të Tij dhe zbuloni mëshirën dhe dashurinë e Tij të patundur. Fëmijët mësojnë se Perëndia u jep rregulla popullit të Tij për mbrojtjen dhe lumturinë e tyre.

MËSIMI 1: DUAJE PERËNDINË

SuperEvërteta: Do ta dua Perëndinë.

SuperVerse: "Ti do ta duash, pra, Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde." Ligji i Përtërirë 6:5

MESIMI 2: DUAJI TË TJERËT

SuperEvërteta: Unë do t’i dua të tjerët.

SuperVargu: "Duaje të afërmin tënd porsi vetveten.” Levitiku 19:18b

MËSIMI 3: BINDJU RREGULLAVE TË PERËNDISË

SuperEvërteta: Unë do t’i bindem rregullave të Perëndisë edhe kur bota thotë që nuk kam pse ta bëj.

SuperVargu: “Duaje Zotin, Perëndinë tënd, ec në të gjitha rrugët e tij, zbato të gjitha urdhërimet e tij, qëndro sa më afër tij, shërbeji me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt.” Jozueu 22:5b